Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Program LIFE: vyše 280 miliónov eur na projekty v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

Miesto: Brusel

Európska komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 280 miliónov eur z rozpočtu EÚ na viac než 120 nových projektov programu LIFE.

Podporené projekty pomôžu dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody napríklad aj tým, že podporia stratégiu EÚ v oblasti biodiverzityakčný plán pre obehové hospodárstvo, prispejú k zelenej obnove po pandémii koronavírusu a pomôžu Európe stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Mnohé z projektov majú cezhraničný charakter a spolupracujú na nich viaceré členské štáty.

Projekty boli vybrané spomedzi viac ako 1 250 žiadostí predložených v rámci výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE 2019, ktorá bola uverejnená v apríli 2019.

Slovenské projekty a cezhraničné projekty s účasťou Slovenska:

  •        Bezpečnejšia elektrická infraštruktúra pre vtáky  (LIFE DANUBE FREE SKY) Project summary
  •        Vytvorenie vhodných biotopov na oživenie klesajúcej populácie európskych zemných veveríc (LIFE SYSEL) Project summary
  •        Zachovanie rastlín a biotopov na Slovensku a v Maďarsku (LIFE endemic PANALP) Project summary
  •        Obehové hospodárstvo v oblasti fluórovaných plynov (LIFE 3R) Project summary
  •        Klimaticky inteligentné obhospodarovanie lesov pre strednú a východnú európu Project summary

Čo je Program LIFE?

Je to finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Existuje od roku 1992, odkedy sa z jeho zdrojov financovalo vyše 5 500 projektov v EÚ i tretích krajinách. V ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Príloha: Krátke zhrnutia ocenených projektov z výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE 2019

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.11.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03