Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Prvá Správa o strategickom výhľade: cesta k odolnejšej Európe

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes prijala svoju historicky prvú správu o strategickom výhľade.

Jej cieľom je identifikovať vznikajúce výzvy a príležitosti, aby mohla lepšie nasmerovať strategické rozhodnutia Európskej únie. Strategický výhľad sa premietne do hlavných politických iniciatív. Komisii pomôže pri navrhovaní politík a právnych predpisov, ktoré obstoja v budúcnosti a budú slúžiť tak súčasným potrebám, ako aj dlhodobým ambíciám európskych občanov. V správe z roku 2020 sa zdôvodňuje využívanie výhľadu pri tvorbe politík EÚ a predkladá sa súhrnná koncepcia odolnosti EÚ. Vzhľadom na ambiciózny Plán obnovy pre Európu sa v správe z roku 2020 riešia štyri rozmery odolnosti EÚ: sociálno-ekonomický, geopolitický, zelený a digitálny. Pre každý rozmer sa v správe identifikujú kapacity, slabé miesta a príležitosti, ktoré odhalila kríza spôsobená koronavírusom a ktoré treba riešiť v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič uviedol: „Pandémia neúprosne poukázala na naše zraniteľné miesta. Zároveň však so sebou priniesla príležitosti, ktoré si EÚ nemôže dovoliť premárniť. Opätovne sa potvrdilo, že potrebujeme nadčasové politiky, ktoré vychádzajú z faktov a sú zamerané na odolnosť. Nemôžeme očakávať, že budúcnosť bude menej problematická – na naše životy budú aj naďalej vplývať nové trendy a otrasy. Táto historicky prvá správa o strategickom výhľade je preto náčrtom toho, ako môžeme urobiť Európu odolnejšou – podporou našej otvorenej strategickej autonómie a budovaním spravodlivejšej, klimaticky neutrálnej a digitálne zvrchovanej budúcnosti.“

Správy o strategickom výhľade z roku 2020 a nasledujúcich rokov budú východiskom pre každoročné správy predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie a pracovné programy Komisie. Premietnu sa aj do nadchádzajúcich medziinštitucionálnych rokovaní o našom historicky prvom viacročnom programovaní.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: Prvá výročná správa o strategickom výhľade – cesta k odolnejšej Európe

Webová stránka týkajúca sa strategického výhľadu

Správa o strategickom výhľade z roku 2020

Webová stránka o opatreniach Komisie v reakcii na koronavírus

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 09.09.2020 06:00
Upravené: 10.09.2020 08:22