Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

RescEU: nástroj EÚ na priamu reakciu na krízy

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes navrhla, aby sa EÚ poskytli nástroje na rýchlejšiu reakciu v prípade závažnej cezhraničnej núdzovej situácie, ako v prípade vypuknutia ochorenia COVID-19.

Na tento účel bude v rokoch 2021 - 2027 výrazne posilnený nástroj RescEU, ktorý je súčasťou Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany s cieľom vytvoriť rezervy strategického zdravotníckeho vybavenia potrebného pri mimoriadnych situáciách, ako sú pandémie, lesné požiare, chemické, biologické, rádiologické alebo jadrové incidenty alebo iné závažné núdzové situácie. Celkový rozpočet mechanizmu dosiahne 3,1 miliardy EUR.

Podľa návrhu Komisie, EÚ podporí RescEU na účely koordinácie spoločného obstarávania, zvýšenia zásob liekov, osobných ochranných prostriedkov a zdravotníckych výrobkov, a na účely repatriácie európskych občanov uviaznutých mimo EÚ. Komisia tiež navrhla výrazné zvýšenie svojho globálneho humanitárneho rozpočtu o 5 miliárd EUR a z nového spoločného rozpočtu vyčlenila spolu 14,8 miliárd EUR na lepšiu reakciu na rastúce potreby na celom svete.

Otázky a odpovede

Informačný prehľad: RescEU

Informačný prehľad: Humanitarian Aid

Tlačová konferencia

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.06.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:58