Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Rozpočet EÚ 2021- 2027: Komisia vyzýva lídrov členských krajín, aby stanovili plán na dosiahnutie dohody do jesene

Miesto: Brusel

Európska komisia pred zasadnutím Európskej rady 20. a 21. júna vyzýva vedúcich predstaviteľov, aby sa snažili napredovať v rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027, aby sa rozpočtová dohoda mohla dosiahnuť do jesene 2019.

Neskoré dosiahnutie dohody o rozpočte môže negatívne ovplyvniť študentov, poľnohospodárov či výskumných pracovníkov, ako aj všetkých ostatných, ktorí čerpajú z rozpočtu EÚ. Súčasný dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2014 – 2020 bol prijatý o 6 mesiacov neskôr, čo malo negatívne dôsledky pre občanov v EÚ.

Mnohé prvky z rozpočtu, ktoré Európska komisia pôvodne navrhla, už získali širokú podporu od Európskeho parlamentu a Rady. Tieto zahŕňajú:

  • Silné zameranie na európsku pridanú hodnotu;
  • Efektívnejšia a transparentnejšia štruktúra budúceho rozpočtu;
  • Zníženie počtu programov a vytvorenie nových integrovaných programov
  • Zvýšené zameranie na synergie medzi nástrojmi;
  • Zjednodušenie pravidiel financovania;
  • Väčšiu flexibilitu na zabezpečenie rýchlej reakcie v rýchlo sa meniacom svete.

Pokrok sa dosiahol aj v rámci diskusií o týchto návrhoch:

  • Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny;
  • Nový mechanizmus na zabezpečenie toho, aby všeobecné nedostatky v oblasti právneho štátu nepredstavovali riziko pre rozpočet EÚ;
  • Návrhy Komisie na modernizáciu príjmovej strany rozpočtu EÚ.

Cieľom je dosiahnuť včasnú dohodu, aby sa nové programy začali realizovať 1. januára 2021.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Informačný prehľad

"Plán na dosiahnutie dohody o dlhodobom rozpočte Únie na roky 2021 - 2027"

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 13.06.2019 06:00
Upravené: 09.02.2020 10:50