Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027: Čas prijať rozhodnutie

Miesto: Brusel

Európska komisia pred zasadnutím Európskej rady (17.- 18. 10. 2019), vyzýva členské štáty EÚ, aby poskytli politické usmernenia pre rokovania s cieľom dosiahnuť do konca tohto roka dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027.

Európska komisia v dnešnom oznámení, uvádza hlavné body, ktoré musia vedúci predstavitelia EÚ dôkladne zvážiť a dať im jasný smer, aby sa vytvoril priestor na urýchlené dosiahnutie dohody. Ide o tieto záležitosti:

  • celková úroveň financovania zodpovedajúca potrebám spojeným so spoločnými prioritami Únie;
  • moderný rozpočet so správnou rovnováhou medzi politikami a silným zameraním na pridanú hodnotu EÚ;
  • transparentnejší prístup k financovaniu rozpočtu EÚ a zavedenie nových zdrojov príjmov na podporu priorít a zmiernenie záťaže, pokiaľ ide o príspevky členských štátov;
  • väčšia súdržnosť politík prostredníctvom užšieho prepojenia financovania a politických priorít a posilnenia nástrojov na ochranu rozpočtu EÚ pred nedostatkami v oblasti právneho štátu.

Komisia 2. mája 2018 predložila návrh na nový a moderný dlhodobý rozpočet, ktorý je úzko spätý s prioritami Únie, vrátane legislatívnych návrhov na 37 sektorových programov. Dlhodobý rozpočet je navrhnutý vo výške 1,114 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ27 a v porovnaní so súčasným rozpočtom je nižší. V súčasnosti sú príspevky do rozpočtu EÚ hradené niektorými z najbohatších členských štátov EÚ znížené. Ide o tzv. úľavy. V dôsledku ich uplatňovania prispievajú tieto štáty vzhľadom na ich hrubý národný dôchodok na obyvateľa do rozpočtu najmenej (nižšie i v prílohe).

Odchod Spojeného kráľovstva, kvôli ktorému sa v roku 1984 systém úľav zaviedol, poskytuje príležitosť zreformovať príjmovú stranu rozpočtu EÚ a súčasný systém, ktorý sa stal neprehľadným a skresleným. Je tu aj príležitosť pozrieť sa na nové zdroje príjmov do rozpočtu EÚ, ktoré sú užšie spojené s politickými prioritami EÚ (napr. príjmy zo systému obchodovania s emisiami, príspevky založené na nerecyklovaných plastoch). V návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ zohráva politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika aj naďalej kľúčovú úlohu, ale modernizujú sa v súlade s novými prioritami. Viac finančných prostriedkov je určených pre kľúčové oblasti politiky, ako sú výskum a inovácie, mobilita študentov, opatrenia v oblasti klímy, migrácia, riadenie hraníc a bezpečnosť, digitalizácia, ako aj obrana a vonkajšia činnosť Únie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Informačný prehľad: Moderný rozpočet EÚ, ktorý reaguje na budúce výzvy (9/10/2019)

Informačný prehľad:  Financovanie rozpočtu EÚ (9/10/2019)  

Oznámenie Komisie „Čas prijať rozhodnutie o finančnom rámci Únie na roky 2021 – 2027“ (9/10/2019)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:44