Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Schengen: náš priestor bez vnútorných hraníc bude odolnejší

Miesto: Brusel

Komisia dnes navrhuje zmeniť pravidlá schengenského priestoru, aby získal pevnejšie riadenie.

Vďaka cieleným úpravám sa posilní celoúnijná koordinácia a členské štáty budú vedieť lepšie riešiť problémy na spoločných vonkajších hraniciach EÚ, ale aj svojich vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru. Cieľom zmien je zabezpečiť, aby k opätovnému zavedeniu kontrol na vnútorných hraniciach došlo len v krajnom prípade. S novými pravidlami sa zavádzajú spoločné nástroje na efektívnejšie riadenie vonkajších hraníc počas kríz verejného zdravia, do ktorých sa premietli skúseností získané z pandémie COVID-19. Zároveň sa v nich rieši politické zneužívanie migrantov, proti ktorému je namierený aj súbežný návrh azylových a návratových opatrení pre členské štáty v takej situácii. Teraz je na Európskom parlamente a Rade, aby tieto dva návrhy preskúmali a prijali.

Úpravy sa týkajú:

  • Koordinovanej reakcie na spoločné hrozby - Cieľom návrhu na zmenu Kódexu schengenských hraníc je poučiť sa z pandémie a uplatniť v prípade ohrozenia verejného zdravia silné koordinačné mechanizmy. Podľa dnešnej úpravy bude môcť Rada rýchlo prijať záväzné pravidlá, ktorými sa v takýchto prípadoch stanovia dočasné cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach. Výnimky sa budú poskytovať cestujúcim z nevyhnutných dôvodov, ako aj občanom Únie a osobám s pobytom v Únii. Nadviaže sa na skúsenosti získané z pandémie COVID-19 a cestovné obmedzenia sa budú uplatňovať jednotne.
  • Nových pravidiel ponúkajúcich účinné alternatívy kontrol na vnútorných hraniciach - Cieľom návrhu je podporiť využívanie iných možností namiesto kontrol na vnútorných hraniciach a zabezpečiť, aby sa ku kontrolám na vnútorných hraniciach pristupovalo len v nevyhnutnom prípade. Súčasťou je podpora členských štátov pri zvládaní politického zneužívania migrácie - V upravených schengenských pravidlách sa odráža významná úloha, ktorou všetky členské štáty a Únia ako celok poverili členské štáty situované na vonkajších hraniciach. Členské štáty získajú nové možnosti, ako účinne riadiť vonkajšie hranice EÚ v situáciách, keď sa migranti zneužívajú na politické účely. Môže ísť napríklad o obmedzenie počtu hraničných priechodov a zintenzívnenie hraničného dozoru.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede
Prehľad

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15