Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Silnejší po pandémii: prvé ponaučenia do budúcnosti

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predložila oznámenie o prvých ponaučeniach z pandémie COVID-19 z uplynulých 18 mesiacov, ktoré poslúžia ako základ pre zlepšenie opatrení či už na úrovni EÚ alebo národnej.

Táto správa o prvých ponaučeniach z pandémie COVID-19 bude tvoriť podklad pre rokovania lídrov na júnovom zasadnutí Európskej rady. Predloží sa Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie. Konkrétne výsledky Komisia predstaví v druhej polovici roka 2021

Tu je desať ponaučení čo treba vylepšiť a čo možno v budúcnosti robiť lepšie:

  1. Rýchlejšie odhaľovanie a účinnejšie reakcie si vyžadujú globálny zdravotný dohľad a zlepšený systém zberu informácií o pandémiách v Európe. Vedúce postavenia preberie EÚ, pričom  vylepšený európsky systém zberu informácií o pandémiách začne fungovať v roku 2021.
  2. Jednoznačnejšie a koordinovanejšie vedecké odporúčania → do konca 2021EÚ vymenuje  hlavného epidemiológa EÚ
  3. Európska komisia by mala každoročne vypracovať správu o stave pripravenosti.
  4. Núdzové nástroje sa musia dať použiť rýchlejšie a jednoduchšie → EÚ by mala zaviesť rámec na vyhlásenie núdzového pandemického stavu v EÚ a súbor nástrojov pre krízové situácie.
  5. Európska zdravotná únia by sa rýchlo mala stať realitou – ešte do konca roka. Mala by sa posilniť koordinácia a pracovné metódy medzi inštitúciami.
  6. Potrebujeme verejno-súkromné partnerstvá a silnejšie dodávateľské reťazce, ktoré zabezpečia tok kritického vybavenia a liekov. Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) by mal byť pripravený vykonávať svoju činnosť začiatkom roka 2022 a čo najskôr by sa mal zriadiť dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu v oblasti zdravia, ktorý by umožnil prelomové inovácie v oblasti liekov. Nástroj EÚ FAB by mal zaručiť stálu kapacitu EÚ vyrábať 500 – 700 miliónov dávok vakcín ročne, pričom polovica z nich by mala byť k dispozícii počas prvých šiestich mesiacov prípadnej pandémie.
  7. Ak chceme rýchlejší, rozsiahlejší a účinnejší klinický výskum, potrebujeme celoeurópsku koncepciu. Mala by sa vytvoriť rozsiahla platforma EÚ pre multicentrické klinické skúšanie.
  8. Schopnosť zvládať situáciu v pandémii závisí od nepretržitých a intenzívnejších investícií do systémov zdravotníctva. Členským štátom by sa mala dostať podpora, aby mohli posilniť celkovú odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti ako súčasť ich investícií zameraných na obnovu a odolnosť.
  9. EÚ by mala naďalej zastávať vedúcu pozíciu v globálnej reakcii, predovšetkým v rámci nástroja COVAX, i pri posilnení celosvetovej zdravotnej bezpečnostnej architektúry.  Mali by sa rozvinúť aj partnerstvá pripravenosti na pandémie.
  10. Treba vyvinúť koordinovanejšiu a premyslenejšiu koncepciu boja proti nepodloženým tvrdeniam a dezinformácii.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie o prvých poučeniach z pandémie COVID-19

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.06.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:11