Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Slová o budúcnosti Európy - Literárna súťaž

Miesto: Košice

Máš predstavu o budúcnosti Európy? Povedz nám svoj názor!

„Chcem, aby Európania budovali budúcnosť našej Únie. V stanovovaní našich priorít a našej úrovne ambícií by mali by zohrávať vedúcu úlohu. Želám si, aby občania vyjadrili svoj názor na konferencii o budúcnosti Európy, ktorá sa začne v roku 2020 a bude trvať dva roky. Konferenciou by sa ako rovnocenní partneri mali spojiť občania, a to najmä mladí ľudia v silnejšom zastúpení, občianska spoločnosť a európske inštitúcie.“

Ursula von der Leyen: Ambicióznejšia Únia - Môj plán pre Európu

Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice vyhlasuje literárnu súťaž „Slová o budúcnosti Európy“.

Proces definovania budúcich priorít Únie by mal byť transparentný, inkluzívny, participatívny a vyvážený, mal by prebiehať zdola, teda na základe požiadaviek obyvateľov s rôznym zázemím a zo všetkých kútov EÚ, a mal by zohľadniť aj postoje občianskej spoločnosti.

Cieľom súťaže je spoznať myšlienky a dojmy občanov Slovenskej republiky na túto tému.

Podmienky súťaže:

  • Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
  • Účastník musí byť autorom súťažného textu.
  • Termín odovzdania súťažného textu: 20.02.2022

Najlepšie texty odmeníme vecnými cenami.

Hlavná cena: Elektrická kolobežka

Pre zaradenie do súťaže bude rozhodujúci dátum prijatia textu.

Prílohy:

Štatút súťaže (.pdf)

Prihláška do súťaže (.pdf)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.11.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:13