Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Slovákov na krátkodobých nájmoch láka najmä cena a viditeľnosť recenzií

Miesto: Brusel

Krátkodobé prenájmy ubytovacích zariadení prispievajú k zvýšeniu atraktívnosti služieb cestovného ruchu v EÚ, ale je potrebné zvážiť ich vplyv na komunity.

Vyplýva to z výsledkov aktuálneho Eurobarometra o krátkodobých prenájmoch, ktoré zdôrazňujú potrebu vyváženého rozvoja tohto sektora. Postupné rozširovanie môže vytvárať príležitosti pre inovatívne platformy, prispieť k ochrane mestských centier či k zachovaniu dostupného bývania za prijateľné ceny.

Z prieskumu, ktorý sa uskutočnil v septembri 2021 v celej Európe, vyplýva, že štvrtina Európanov si rezervuje krátkodobé nájomné prostredníctvom online platforiem a že veľká väčšina (89 %) tých, ktorí si niekedy rezervovali krátkodobé nájomné, to považuje za pozitívnu skúsenosť, ktorú by odporučili iným. Na Slovensku má skúsenosti s krátkodobým prenájom tretina opýtaných a až 95 % by odporučilo známym použiť na rezerváciu online platformy. Medzi hlavné dôvody, prečo si Slováci vyberajú takýto druh ubytovania patrí nižšia cena (77 %), viditeľnosť hodnotenia a recenzií (62 %), lepšia lokalita (60 %) a autentickosť zážitku (51 %). Napriek tomu, že respondenti takéto ubytovania obľubujú, len 6 % európskych a 3,1 % slovenských opýtaných už v minulosti ponúklo ubytovanie cez internetové platformy a ďalších 5 % Slovákov už túto možnosť zvažuje. Pri krátkodobých prenájmoch slovenskí respondenti oceňujú najmä príležitosť hostiteľov pre získanie dodatočných príjmov (83 %), zníženie celkovej ceny cestovania (69 %), možnosť objaviť menej turisticky obľúbené miesta (68 %) či zvýšenie príjmov pre podniky a obchody nachádzajúce sa v okolí ubytovania (66 %). Naopak, podľa respondentov zo Slovenska môže zvýšená prítomnosť krátkodobých turistov zvýšiť hluk, odpad a preťaženosť miesta (61 %), celkovo zvýšiť ceny ubytovania (45 %), zvýšiť tlak na dopravu alebo nakladanie s odpadom (44 %) alebo znížiť bezpečnosť v okolí (40 %). Celkový pozitívny dopad krátkodobých prenájmov na kvalitu života obyvateľov v susedstve vidí tretina slovenských aj európskych respondentov.

Výsledky prieskumu pomôžu Európskej komisii posúdiť relevantnosť nových regulačných opatrení. Komisia vo svojej stratégii pre malé a stredné podniky z marca 2020 oznámila iniciatívu týkajúcu sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovacích zariadení. Komisia navrhuje scenáre na spoločné vytvorenie cesty prechodu k odolnejšiemu, inovatívnejšiemu a udržateľnejšiemu ekosystému cestovného ruchu. V tomto dokumente sa okrem iných opatrení uvádza možný legislatívny návrh na zlepšenie rámca pre služby prenájmu krátkodobých ubytovacích zariadení. Údaje Eurobarometra budú dopĺňať aj výsledky verejnej konzultácie, ktorá je otvorená do 13. decembra 2021. Zistenia dnešnej správy Eurobarometra budú prezentované aj na prvom z dvoch online seminárov o krátkodobej nájomnej ekonomike tento piatok 22. októbra 2021.

Podrobnosti:

Viac informácií

Verejná konzultácia

Výsledky pre Slovensko

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.10.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:12