Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Slovensko pred Súdny dvor z dôvodu zlej kvality ovzdušia

Miesto: Brusel, Bratislava

Dôvodom je zlá kvalita ovzdušia, presnejšie vysoká úroveň tuhých častíc (PM10) v ovzduší.

Členské štáty EÚ sú od roku 2005 povinné, na základe právnych predpisov EÚ (smernica 2008/50/ES),  dodržiavať stanovené limity týchto častíc v ovzduší. Ak ich prekročia, majú povinnosť čo najskôr situáciu napraviť.

Údaje poskytnuté Slovenskom potvrdzujú systematické prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 v zóne kvality ovzdušia Banskobystrický kraj v rokoch 2005 – 2019 (okrem roku 2016) a v aglomerácii Košice v rokoch 2005 – 2019 (okrem rokov 2015 a 2016).

Nepreukázalo sa, že by opatrenia zamerané na kvalitu ovzdušia predložené Slovenskom boli včasné a účinné na zníženie miery znečistenia v rámci dohodnutých limitov, a neprispievajú ani k tomu, aby sa obdobia prekračovania hodnôt čo najviac skrátili, ako sa vyžaduje v právnych predpisoch EÚ. Slovensko tak neprijalo primerané opatrenia na zníženie koncentrácií PM10 v zóne kvality ovzdušia Banskobystrický kraj, aglomerácii Košice a zóne kvality ovzdušia Košický kraj.

Komisia preto postupuje prípad Slovenska Súdnemu dvoru Európskej únie.

Znečistenie ovzdušia má veľký vplyv na ľudské zdravie, len na Slovensku dôjde ročne k takmer 5000 predčasným úmrtiam, ktoré sa dajú pripísať znečisteniu ovzdušia tuhými časticami.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.02.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:05