Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Slovensko v roku 2018 očami Európskej komisie

Európska komisia zverejnila pravidelné hodnotenie svojich členských štátov. Správa o Slovensku 2018 vyhodnocuje pokrok a reformné úsilie v jednotlivých politikách, poukazuje na pozitívne výsledky a upozorňuje na pretrvávajúce problémy.

Európska komisia v týchto ročných správach analyzuje hospodársku a sociálnu situáciu a hodnotí pokrok dosiahnutý v priebehu rokov pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Táto analýza vychádza z intenzívneho dialógu, ktorý na technickej a politickej úrovni prebieha s členskými štátmi i so zainteresovanými stranami. Na základe analýz v Správe a diskusií, Európska komisia navrhne ďalšie odporúčania, ktoré budú zverejnené v máji.

V správach o krajinách sa po prvýkrát kladie osobitný dôraz aj na analýzu výziev v oblasti pracovných zručností a na monitorovanie ukazovateľov sociálneho prehľadu s priamym prepojením na Európsky pilier sociálnych práv, ktorý bol proklamovaný v novembri 2017.

Čo sa týka Správy o Slovensku 2018, tá sa podrobne venuje hospodárskej situácií a trendom, investíciám; zdaňovaniu, zdravotníctvu; politikám zamestnanosti; vzdelávaniu; podnikateľskému prostrediu, ako aj kvalite verejnej správy s dôrazom na boj proti korupcií, verejné obstarávanie, súdnictvo, EU fondy a riadenie ľudských zdrojov; ako aj sektorovým politikám (výskum a inovácie, energetika a životné prostredie). Správa o Slovensku zároveň vyhodnocuje pokrok a reformné úsilie Slovenska v jednotlivých politikách, poukazuje na pozitívne výsledky a upozorňuje na výzvy a pretrvávajúce problémy.

Zimný balíček dokumentov je súčasťou ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík na úrovni EÚ nazvaného európsky semester. Nasleduje po novembrovom uverejnení ročného prieskumu rastu 2018 a odporúčania pre eurozónu, v ktorých sú uvedené priority na európskej úrovni na nasledujúci rok.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 13.03.2018 06:00
Upravené: 15.02.2019 14:26