Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Sme bližšie k zriadeniu Európskeho orgánu práce

Miesto: Strasburg 14. február 2019

Európsky parlament a Rada (členské štáty) dospeli k predbežnej dohode o návrhu Komisie zriadiť Európsky orgán práce (ELA).

Tento nový orgán EÚ bude podporovať mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ za spravodlivých podmienok. Predbežná dohoda bude predložená na schválenie Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), ktorý funguje v rámci Rady. Keď ju stáli predstavitelia členských štátov potvrdia, bude predmetom záverečného hlasovania na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Európsky orgán práce bude mať podobu novej agentúry EÚ a po konečnom prijatí základného nariadenia svoju činnosť začne v roku 2019 a stane sa plne funkčným v roku 2023.
Konkrétnymi úlohami Európskeho orgánu práce budú:
•    podpora členským štátom pri uľahčovaní prístupu jednotlivcov a zamestnávateľov k informáciám o ich právach a povinnostiach v oblasti mobility pracovnej sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia, ako aj prístupu k relevantným službám;
•    podporovanie operačnej spolupráce medzi jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi pri cezhraničnom presadzovaní príslušných právnych predpisov Únie vrátane podpory spoločných inšpekcií;
•    poskytovanie mediácie a sprostredkovanie riešení v prípade sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi.

Podrobnosti:
Otázky a odpovede o Európskom orgáne práce
Vyhlásenie: Mobilita pracovnej sily za spravodlivých podmienok: Komisia víta dohodu o Európskom orgáne práce

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.02.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 11:30