Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Správa o bezpečnostnej únii: zachovanie dynamiky vykonávania kľúčových iniciatív

Miesto: Brusel

Komisia sa zaviazala pravidelne podávať správy o pokroku v oblasti bezpečnosti, a preto dnes zverejní prvú správu o Stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 – 2025, ktorú predstavila v júli.

V správe sa zdôrazňujú opatrenia prijaté na úrovni EÚ v rámci štyroch hlavných priorít: nadčasové bezpečnostné prostredie; riešenie vyvíjajúcich sa hrozieb; ochrana Európanov pred terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou a pevný európsky bezpečnostný ekosystém. Správa zoširoka rozoberá bezpečnostnú politiku, pričom sa venuje napríklad zlepšovaniu zručností, zvyšovaniu informovanosti či vzdelávaniu v súlade s celospoločenským konceptom tejto novej stratégie. Jej hlavnou témou je vykonávanie schválených rozhodnutí, čo si vyžaduje nepretržité politické a operačné úsilie inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov.

Podrobnosti :
Tlačová správa
Prvá správa o pokroku v súvislosti so Stratégiou EÚ pre bezpečnostnú úniu
Informačný prehľad: Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu, prvá správa o pokroku
Webové sídlo: Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03