Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Správa Komisie o lesných požiaroch

Miesto: Brusel

Klimatická zmena je z roka na rok viditeľnejšia

Spoločné výskumné centrum Komisie (JRC) predstavilo 21. vydanie svojej výročnej správy o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2020. Po roku 2019, ktorý bol v histórii najhorší, bol rok 2020 ďalším v poradí, kedy požiare spálili rozsiahle prírodné oblasti v Európe.

Napriek zvýšenej úrovni pripravenosti v krajinách EÚ zhorelo v roku 2020 v EÚ približne 340 000 hektárov (ha), čo je o 30 % väčšia plocha ako územie Luxemburska.

Rok 2021 je, čo sa týka požiarov, ešte horší. V čase vydania tejto správy zmizlo v plameňoch už takmer 0,5 milióna ha, pričom 61 % z toho tvorili lesy, ktorým bude obnovenie trvať roky. Približne 25 % územia, ktoré v Európe zhorelo, patrilo k lokalitám sústavy Natura 2000, čo sú zásobárne biodiverzity v EÚ. EÚ v roku 2021 intenzívnejšie pomáha krajinám počas sezóny požiarov, čo sa už vo veľkej miere odzrkadlilo na veľkých požiaroch, ktoré tento rok v lete zasiahli región Stredozemia. Aj klimatická zmena je z roka na rok viditeľnejšia.

Z jasne pozorovateľného stúpajúceho trendu vyplýva vyššia úroveň nebezpečenstva požiaru, dlhšie obdobia požiarov a intenzívne rýchlo sa šíriace „mega požiare“, na ktoré účinkujú tradičné protipožiarne prostriedky len minimálne. Koniec júna je zvyčajne len začiatkom obdobia požiarov, tento rok však dovtedy zhorelo už približne 130 000 hektárov. Požiare už nezasahujú len južné štáty, ale predstavujú rastúcu hrozbu aj pre strednú a severnú Európu. Viac ako deväť z 10 požiarov v EÚ je spôsobených ľudským faktorom. Kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti a vzdelávacie kampane o rizikách požiarov sú teda kľúčom k predchádzaniu katastrofám.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Lesné požiare

Európsky informačný systém o lesných požiaroch (EFFIS)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.10.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:13