Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Správa o právnom štáte 2023

Miesto: Brusel

Komisia dnes uverejnila svoju štvrtú výročnú správu o právnom štáte, v ktorej mapuje stav v oblasti právneho štátu v každom členskom štáte.

Hoci v niektorých členských štátoch EÚ stále existujú obavy týkajúce sa určitých aspektov právneho štátu, správa sa stala kľúčovým motorom zmeny a pozitívnych reforiem. Možno tak skonštatovať, že z minuloročných odporúčaní bolo úplne alebo čiastočne splnených až 65 %. Dnešný balík zahŕňa oznámenie, v ktorom sa mapuje situácia v EÚ ako celku a ktoré zároveň obsahuje 27 kapitol o jednotlivých krajinách zameraných na dôležitý vývoj v každom členskom štáte od júla 2022. Správa obsahuje posúdenie minuloročných odporúčaní a členským štátom opäť poskytuje konkrétne odporúčania. Správa sa zaoberá štyrmi piliermi: vnútroštátna justícia, protikorupčné rámce, pluralita médií a iné inštitucionálne systémy bŕzd a protiváh. Kapitolu o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku  nájdete v prílohe (príloha je v anglickom jazyku).

Podrobnosti:

Tlačová správa

Správa o právnom štáte za rok 2023

Správa o právnom štáte za rok 2023 – otázky a odpovede

Správa o právnom štáte za rok 2023 – situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii

Správa o právnom štáte za rok 2023 – odporúčania

Správa o právnom štáte za rok 2023 – kapitoly o jednotlivých krajinách

Správa o právnom štáte za rok 2023 – abstrakty a odporúčania týkajúce sa kapitol o jednotlivých krajinách

Správa o právnom štáte za rok 2023 – metodika

Každoročný cyklus posudzovania právneho štátu – informačný prehľad

Súbor nástrojov EÚ na podporu právneho štátu – informačný prehľad

Prieskum Eurobarometra o vnímaní korupcie občanmi a o ich skúsenostiach s korupciou

Prieskum Eurobarometra o postoji podnikov ku korupcii v EÚ

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 05.07.2023 06:00
Upravené: 07.07.2023 08:24