Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Správa skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti

Miesto: Brusel

Nezávislá skupina odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti dnes predložila svoju správu, v ktorej sa posudzovalo fungovanie politiky súdržnosti a obsahuje odporúčania, ako zabezpečiť, aby politika naďalej podporovala prosperitu a konvergenciu v celej EÚ.

Tieto odporúčania prispejú k prebiehajúcim úvahám a súborom stanovísk mnohých zainteresovaných strán a inštitúcií o budúcnosti politiky súdržnosti. Skupina zriadená komisárkou pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirovou, ktorá je nezávislá od Komisie, sa zaoberala spôsobmi, ako zabezpečiť, aby politika súdržnosti naďalej podporovala rast a obnovu vo všetkých regiónoch Európy, pričom zároveň prinášala zelenú a digitálnu transformáciu a pomáhala regiónom prispôsobiť sa prebiehajúcim demografickým, priemyselným a geopolitickým výzvam. Správa je výsledkom intenzívnej práce, ktorú skupina vykonala počas minulého roka a ktorú obohatili akademické príspevky, vstupné dokumenty vypracované Komisiou a prezentácie rôznych zainteresovaných strán. Správa je štruktúrovaná podľa kľúčových otázok s cieľom zamyslieť sa nad budúcnosťou politiky súdržnosti po roku 2027. Úvahy o budúcnosti politiky súdržnosti budú pokračovať na 9. fóre o súdržnosti, ktoré sa bude konať od 11. do 12. apríla 2024. Komisia uverejní 9. správu o súdržnosti na jar 2024.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 20.02.2024 06:00
Upravené: 21.02.2024 07:26