Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Správa o strategickom výhľade 2021

Miesto: Brusel

EÚ potrebuje rozšíriť svoje kapacity a konať slobodnejšie

Komisia dnes schválila svoju druhú výročnú správu o strategickom výhľade – „Schopnosť a sloboda EÚ konať“. Ide o oznámenie, ktoré predstavuje výhľadovú multidisciplinárnu perspektívu otvorenej strategickej autonómie EÚ v prostredí čoraz viacpolárnejšieho a spochybňovanejšieho globálneho poriadku. Komisia identifikovala štyri hlavné globálne trendy, ktoré ovplyvňujú schopnosť a slobodu EÚ konať. Sú to zmena klímy a iné environmentálne výzvy, digitálna hyperkonektivita a technologická transformácia, tlak na demokraciu a hodnoty a zmeny v celosvetovom poriadku a demografii. Zároveň stanovila 10 kľúčových oblastí činnosti, v ktorých môže EÚ ísť svetu príkladom a vybudovať si otvorenú strategickú autonómiu. Zo strategického výhľadu naďalej čerpajú pracovné programy Komisie a tvorí základ pre stanovovanie priorít.

Komisia bude pokračovať v plnení agendy strategického výhľadu pre tento cyklus politík, ktorá sa premietne do iniciatív pracovného programu na budúci rok. V dňoch 18. – 19. novembra usporiada výročnú konferenciu o Európskom systéme strategických a politických analýz (ESPAS), na ktorej sa bude diskutovať o hlavnej téme budúcoročnej správy o strategickom výhľade, čiže o súbežnej zelenej a digitálnej transformácii. Budú sa hľadať spôsoby, ako sa môžu navzájom posilňovať, okrem iného aj využívaním nových technológií. Okrem toho bude vo všetkých členských štátoch pokračovať celoeurópska prognostická sieť „ministrov pre budúcnosť“ v budovaní prognostických kapacít vo verejnej správe členských štátov EÚ. Neskôr tento mesiac Komisia dokončí aj verejnú konzultáciu o svojich prehľadoch odolnosti, ktoré slúžia ako nový nástroj na celostnejšie posudzovanie odolnosti v EÚ a jej členských štátoch. Vďaka svojmu presahu mimo HDP obohacujú meranie sociálneho a hospodárskeho blahobytu. O návrhoch prehľadov odolnosti, ako ich vypracovala Komisia, prebieha do 30. Septembra verejná konzultácia.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Správa o strategickom výhľade 2021

Otázky a odpovede

Webová stránka týkajúca sa strategického výhľadu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.09.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:11