Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Správa o strategickom výhľade z roku 2023

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila správu o strategickom výhľade z roku 2023, v ktorej analyzuje otvorenú strategickú autonómiu Európy založenú na udržateľnosti a dobrých podmienkach ľudí na život a navrhuje, ako sa k nej dopracovať.

EÚ chce v najbližších desaťročiach dosiahnuť klimatickú neutralitu a udržateľnosť. Správa z roku 2023 navrhuje desať oblastí, v ktorých treba zasiahnuť, aby bola transformácia úspešná:

  1. zabezpečiť novú európsku sociálnu zmluvu s obnovenou sociálnou politikou a zameraním sa na vysokokvalitné sociálne služby,
  2. prehĺbiť jednotný trh, na ktorom sa presadí odolné hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií so zameraním na otvorenú strategickú autonómiu a hospodársku bezpečnosť,
  3. zveľadiť ponuku EÚ na svetovej scéne, aby sa upevnila spolupráca s kľúčovými partnermi,
  4. podporiť posun vo výrobe a spotrebe k udržateľnosti, zamerať sa na reguláciu a podporovať vyvážený životný štýl,
  5. prejsť na „Európu investícií“ prijatím verejných opatrení na uvoľnenie finančných tokov potrebných na súbežnú transformáciu,
  6. zabezpečiť, aby výdavky verejnej správy zodpovedali udržateľnosti, zavedením efektívneho daňového rámca a verejných výdavkov,
  7. ďalej posúvať politické a hospodárske ukazovatele k udržateľným a inkluzívnym podmienkam na život, a to aj prispôsobením HDP rôznym faktorom,
  8. zabezpečiť, aby všetci Európania mohli prispievať k transformácii, zvýšením účasti na trhu práce a zameraním sa na budúce zručnosti,
  9. posilniť demokraciu, pričom základom politík bude generačná spravodlivosť, ktorá zvýši podporu zmien,
  10. doplniť civilnú ochranu „civilnou prevenciou“ posilnením súboru nástrojov EÚ v oblasti pripravenosti a reakcie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Správa o strategickom výhľade za rok 2023: Udržateľnosť a podmienky ľudí na život ako základ európskej strategickej autonómie

Správa o strategickom výhľade 2023 – webová stránka

Otázky a odpovede týkajúce sa správy o strategickom výhľade za rok 2023

Prehľad

Strategický výhľad – webové sídlo

Vedecká správa JRC Science for Policy: Towards a fair and sustainable Europe 2050: social and economic choices in sustainability transitions (Smerom k spravodlivej a udržateľnej Európe roku 2050: sociálne a hospodárske voľby pri prechode na udržateľnosť).

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 06.07.2023 06:00
Upravené: 07.07.2023 08:25