Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia schválila slovenskú schému pomoci na podporu zamestnanosti

Miesto: Brusel

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 2 miliardy eur na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb postihnutých pandémiou koronavírusu, ako aj núdzovými opatreniami prijatými štátom.

Slovensko oznámilo Komisii podľa dočasného rámca schému mzdových dotácií, ktorá by slovenským orgánom umožnila financovať časť mzdových nákladov podnikov (vrátane príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia), ktoré by inak v dôsledku pandémie koronavírusu prepustili svojich zamestnancov. Očakáva sa, že týmto opatrením sa podporí takmer 400 000 zamestnancov a 300 000 samostatne zárobkovo činných osôb, aby pokryli časť svojich mzdových nákladov a sociálnych odvodov, ale aj samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, u ktorých došlo k zníženiu príjmov, na ich čiastočnú kompenzáciu.

Tlačová správa

EK promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe  dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.

Európska komisia dnes, okrem slovenskej, schválila aj schémy štátnej pomoci pre ďalšie krajiny, ktoré o to požiadali:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.04.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:56