Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Štátna pomoc: Komisia postupne ukončí dočasný rámec štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou COVID-19

Miesto: Brusel

Európska komisia postupne ukončí dočasný rámec štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou COVID-19 prijatý 19. marca 2020 a naposledy zmenený 18. novembra 2021, ktorý členským štátom umožňuje napraviť vážnu poruchu fungovania hospodárstva v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Dočasný rámec štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa v prípade väčšiny poskytnutých nástrojov nepredĺži po súčasnom dátume uplynutia platnosti, ktorým je 30. jún 2022. Súčasný plán postupného ukončenia a prechodu sa nezmení a členské štáty budú mať aj naďalej možnosť prijímať osobitné opatrenia na podporu investícií do 31. decembra 2022 a osobitné opatrenia na podporu platobnej schopnosti do 31. decembra 2023, ako už bolo oznámené v novembri minulého roka.

Tento rámec umožnil členským štátom konať rýchlo a účinne s cieľom pomôcť spoločnostiam zasiahnutým krízou a zároveň zabezpečil, aby sa podpora obmedzovala na tie spoločnosti, ktoré ju skutočne potrebujú. K dnešnému dňu prijala Komisia v kontexte pandémie koronavírusu viac ako 1 300 rozhodnutí, na základe ktorých schválila takmer 950 vnútroštátnych opatrení v odhadovanej celkovej výške schválenej štátnej pomoci presahujúcej 3 bilióny eur. Všetka doteraz schválená pomoc bola nevyhnutná a primeraná. Samozrejme, suma pomoci notifikovaná členskými štátmi a schválená Komisiou je jedna vec, no skutočne vynaložená pomoc je niečo iné. Na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty, sa v období od polovice marca 2020 do konca júna 2021 z viac ako 3 biliónov eur pomoci schválenej počas tohto obdobia v skutočnosti vynaložilo len približne 730 miliárd eur.

Podrobnosti:
Tlačová správa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 12.05.2022 06:00
Upravené: 16.05.2022 14:34