Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému financovania vo výške 25 miliónov EUR

Miesto: Brusel

Európska komisia schválila slovenskú schému financovania v hodnote 25 miliónov EUR na podporu inovačných spoločností s obmedzeným prístupom k úverovým nástrojom v súvislosti s prepuknutím pandémie ochorenia COVID-19.

Verejná podpora bude mať formu konvertibilných úverov so splatnosťou od 18 do 36 mesiacov a bude dostupná spoločnostiam s inovatívnym produktom uplatniteľným na rôznych úrovniach alebo službou s potenciálom rastu na medzinárodných trhoch. Cieľom je pomôcť inovatívnym spoločnostiam získať prístup k externému financovaniu v čase, keď je fungovanie úverových trhov vážne narušené. Podpora musí byť spoločnosti poskytnutá do konca roku 2020 a jej výška nesmie presiahnuť 800 000 EUR na jednu spoločnosť. EK potvrdila, že slovenský systém finančnej pomoci je v súlade s dočasnými pravidlami štátnej pomoci a že opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na odstránenie vážneho narušenia hospodárstva členského štátu. EK schválila podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.

Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude zverejnená pod číslom SA.58054 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.08.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:01