Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému na podporu nepokrytých fixných nákladov spoločností

Miesto: Brusel

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 100 miliónov EUR na podporu spoločností postihnutých pandémiou koronavírusu.

Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci. V rámci schémy bude mať podpora podobu priamych grantov. Verejná podpora bude otvorená pre spoločnosti pôsobiace vo všetkých odvetviach (okrem primárneho poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry a finančného sektora), ktoré zaznamenali od marca 2020 do júna 2021 pokles obratu o 30 % (v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019) z dôvodu reštriktívnych opatrení, ktoré slovenské orgány museli zaviesť s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu. Pomoc pokryje až 70 % (90 % v prípade mikropodnikov a malých podnikov) fixných nákladov príjemcov, ktoré nie sú pokryté ich príjmami. Cieľom schémy je riešiť potreby príjemcov v oblasti likvidity, a pomôcť im pokračovať v činnostiach počas pandémie koronavírusu a po nej. Odhaduje sa, že z programu bude profitovať viac ako 1 000 spoločností. Komisia zistila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci.

Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude zverejnená pod číslom SA.59996 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:04