Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 29,8 milióna eur na odškodnenie prevádzkovateľov letísk

Miesto: Brusel

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 29,8 milióna eur na odškodnenie prevádzkovateľov letísk za škody spôsobené pandémiou koronavírusu a na ich podporu.

Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci a bude mať podobu priamych grantov. Verejná podpora bude otvorená pre prevádzkovateľov slovenských letísk, ktorí v roku 2019 vybavili viac ako 200 000 cestujúcich. V rámci tohto opatrenia slovenské orgány nahradia letiskám čisté straty, ktoré utrpeli v období od 13. marca do 30. júna 2020 v dôsledku reštriktívnych opatrení zavedených s cieľom zabrániť šíreniu vírusu.  Komisia dospela k záveru, že opatrenia sú potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu a že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci.

Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude zverejnená pod číslom SA.59240 registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:04