Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Štátna pomoc: Komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k revidovaným usmerneniam o regionálnej pomoci

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu a vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k návrhu revidovaných usmernení EÚ o regionálnej štátnej pomoci.

Cieľom usmernení o regionálnej pomoci je podporovať hospodársky rozvoj znevýhodnených regiónov v EÚ a zároveň zabezpečiť rovnaké podmienky medzi členskými štátmi. Regionálna pomoc je dôležitý nástroj, ktorý členské štáty používajú na posilnenie regionálneho rozvoja. Súčasné usmernenia o regionálnej pomoci sa revidujú v kontexte „kontroly vhodnosti“, na ktorej Komisia pracuje v rámci balíka modernizácie štátnej pomoci z roku 2012 s cieľom vyhodnotiť, či sú súčasné pravidlá stále vhodné na daný účel. V návrhu revidovaných usmernení sa zohľadňujú predbežné výsledky kontroly vhodnosti. Tie naznačujú, že súčasné usmernenia o regionálnej pomoci sa v zásade osvedčili. Komisia zároveň navrhuje niekoľko cielených úprav, aby ich zjednodušila a zohľadnila skúsenosti získané pri uplatňovaní súčasných pravidiel. Okrem toho sa v návrhu revidovaných usmernení odrážajú nové politické priority týkajúce sa európskej zelenej dohody a európskej priemyselnej a digitálnej stratégie. Návrh usmernení a všetky podrobnosti o verejnej konzultácii sú k dispozícii online. Zainteresované strany môžu na konzultáciu reagovať do 30. septembra 2020.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:01