Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Štátna pomoc pre Slovensko

Miesto: Brusel

Komisia schválila 10 miliónov eur pre profesionálne športové kluby

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci s celkovým rozpočtom 10 miliónov eur na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci a pomôcť má najmä klubom, ktoré sa zúčastňujú na ligách a súťažiach.

Verejná podpora bude mať formu priamych grantov a bude otvorená klubom, ktoré zaznamenali výrazný pokles príjmov v dôsledku pandémie koronavírusu a opatrení na obmedzenie šírenia vírusu. Cieľom schémy je riešiť potreby príjemcov v oblasti likvidity a pomôcť im pokračovať v ich činnostiach počas epidémie a po nej.

Komisia zistila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Podpora neprekročí 1,8 milióna eur na jednu spoločnosť a prostriedky budú poskytnuté najneskôr 31. decembra 2021. Komisia dospela k záveru, že opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu.

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii pod číslom SA.64148 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.08.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:11