Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Štátna pomoc pre Slovensko

Miesto: Brusel

Komisia schválila 65 miliónov eur na podporu cestovných kancelárií

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 65 miliónov eur na podporu cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci a bude mať formu dotovaných úverov. Výška úveru na cestovnú kanceláriu sa vypočíta na základe celkovej hodnoty poukazov vydaných pred 31. augustom 2021 na cesty naplánované medzi 29. májom 2020 a 31. augustom 2021, ktoré boli následne zrušené kvôli cestovným obmedzeniam súvisiacim so šírením ochorenia COVID-19. Výška úveru na príjemcu nepresiahne 25 % jeho celkového obratu v roku 2019. Komisia zistila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Úverové zmluvy sa podpíšu najneskôr do 31. decembra 2021. Komisia dospela k záveru, že opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu.

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii pod číslom SA.64415 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 10.09.2021 06:00
Upravené: 21.09.2021 09:00