Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Štátna pomoc pre Slovensko

Miesto: Brusel

Komisia schválila zmenu slovenskej schémy pomoci na podporu zamestnanosti

Európska komisia dnes schválila zmenu slovenskej schémy pomoci na podporu zamestnanosti s cieľom zachovať pracovné miesta a podporiť samostatne zárobkovo činné osoby v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Komisia dospela k záveru, že úprava existujúcej slovenskej schémy je v súlade s dočasným rámcom štátnej pomoci. Pôvodnú schému schválila Komisia v apríli 2020 (SA.56986), v novembri 2020 (SA.59280) a v marci 2021 (SA.62004). Verejná podpora bude mať formu priamych grantov, mzdových dotácií a mzdovej podpory príjmu pre samostatne zárobkovo činné osoby. Slovensko oznámilo 50 % zvýšenie rozpočtu z 2 miliárd eur na 3 miliardy eur. Komisia potvrdila, že upravená schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci a že je naďalej potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu.

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii pod číslom SA.63294registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 22.06.2021 06:00
Upravené: 02.07.2021 12:32