Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Stav energetickej únie: Pokrok v oblasti prechodu na čistú energiu a základ pre zelenú obnovu

Miesto: Brusel

Komisia dnes prijala správu o stave energetickej únie za rok 2020 a jej sprievodné dokumenty, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty energetickej politiky EÚ.

Tohtoročná správa je prvou správou od prijatia Európskej zelenej dohody. Zaoberá sa tým, ako energetická únia prispieva k dlhodobým cieľom Európy v oblasti klímy. Jednotlivé posúdenia 27 národných energetických a klimatických plánov (NEKP) analyzujú postupy a ambície každého členského štátu v plnení aktuálnych cieľov v oblasti klímy a energetiky na rok 2030. Z celkového posúdenia vyplýva, že členské štáty tieto ciele dokážu splniť a vo väčšine prípadov robia značný pokrok pri ich dosahovaní.

V správach sa zdôrazňuje, ako sektor energetiky môže prispieť k zotaveniu EÚ z hospodárskej krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Doteraz sa ukázalo, že energetická únia je odolná voči výzvam spôsobeným pandémiou, pokiaľ ide o energetické systémy a pracovníkov energetického priemyslu. Správa sa zaoberá piatimi rôznymi rozmermi energetickej únie: dekarbonizáciou (vrátane energie z obnoviteľných zdrojov), energetickou efektívnosťou, energetickou bezpečnosťou, vnútorným trhom s energiou a výskumom, inováciami a konkurencieschopnosťou. Tohtoročná správa o stave energetickej únie je po prvý raz doplnená o analýzu dotácií v oblasti energetiky, v ktorej sa uvádza jasná potreba lepších údajov o dotáciách v oblasti energetiky a väčšieho úsilia o zníženie tých, ktoré podporujú výrobu a spotrebu fosílnych palív. Dnes bola uverejnená aj správa o konkurencieschopnosti čistej energie, z ktorej vyplýva, že priemysel EÚ úspešne využíva príležitosti prechodu na čistú energiu. Tento sektor prekonáva tradičné energetické technológie z hľadiska pridanej hodnoty, produktivity práce a rastu zamestnanosti. Komisia okrem toho prijala správy o pokroku v oblastiach vnútorného trhu s energiou, cien energií a nákladov na energie, energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Správa o stave energetickej únie a príloha k správe o stave energetickej únie

Oznam (otázky a odpovede) o správe o stave energetickej únie, NEKP a sprievodné správy

Webové sídlo týkajúce sa správy o stave energetickej únie za rok 2020

27 národných energetických a klimatických plánov (NEKP)

Celoúnijné posúdenie národných energetických a klimatických plánov

Správa o konkurencieschopnosti čistej energie

Príloha o dotáciách v oblasti energetiky

Správa o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti

Správa o pokroku v oblasti obnoviteľných zdrojov

Príloha o vnútornom trhu s energiou

Správa o cenách energií a nákladoch na energie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.10.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:02