Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Stratégia rodovej rovnosti: Usilujeme sa o Úniu rovnosti

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila svoju stratégiu rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe.

Hoci EÚ je v rodovej rovnosti globálnym lídrom, rodovo motivované násilie a stereotypy pretrvávajú: každá tretia žena v EÚ bola niekedy vystavená fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu. Napriek tomu, že univerzitné vzdelávanie absolvuje viac žien ako mužov, ženy zarábajú v priemere o 16 % menej a v najväčších podnikoch v EÚ zastávajú len 8 % vedúcich výkonných pozícií.

V stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 sa preto stanovujú hlavné opatrenia na nasledujúcich 5 rokov a Komisia sa v nej zaväzuje, že zahrnie hľadisko rovnosti do všetkých oblastí politík EÚ. Cieľom novej Komisie je poskytnúť všetkým, ktorí majú rovnaké ambície, aj rovnaké príležitosti.

Úplnú rovnosť medzi mužmi a ženami sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadnemu členskému štátu EÚ. Napredujeme pomaly a rodové rozdiely v zamestnaní, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkovom zabezpečení pretrvávajú. EK chce zaviesť sériu opatrení, ktorých cieľom je ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy; zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania; dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politickom živote. Ako uvádza vo svojich politických usmerneniach Ursula von der Leyenová, Únia rovnosti je jednou z hlavných priorít jej Komisie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Factsheet
Otázky a odpovede

Stratégia rodovej rovnosti

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Rozdiel v príjmoch žien a mužov

Verejná výzva na predkladanie návrhov v oblasti odstraňovania rodových rozdielov (od 1. apríla 2020)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53