Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Sucho v Európe

Miesto: Brusel

Členské štáty sa dohodli na podporných opatreniach

Súbor podporných opatrení navrhla Európska komisia, aby odbremenila poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.
Tieto opatrenia zahŕňajú možnosť vyšších zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby poľnohospodári mali dostatok krmiva pre zvieratá.

Dotknutí poľnohospodári sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a zlepšiť si tak peňažné toky. Vďaka tomu im bude uhradených:
•         až 70 % priamych platieb do polovice októbra,
•         85 % platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku
septembra.

Niektoré povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív:
•         vysiať „medziplodiny“ ako „čisté plodiny“ (a nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,
•         skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre „medziplodiny“, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po medziplodinách včas vysiať „ zimné plodiny“.

Po dnešnej dohode budú opatrenia formálne prijaté začiatkom septembra.
Komisia bude o vplyve sucha naďalej so všetkými členskými štátmi intenzívne komunikovať.

Podrobnosti:
Tlačová správa 
Sucho v Európe: Komisia ponúka európskym poľnohospodárom ďalšiu podporu
Prehľady o monitorovaní poľnohospodárskych zdrojov 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.08.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:42