Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Svetový deň včiel: Nová príručka, ktorá pomôže pri vypracúvaní európskych cieľov obnovy prírody

Miesto: Brusel

Včely, motýle a iný opeľujúci hmyz sú životne dôležité pre zdravé ekosystémy a ich schopnosť poskytovať nám potravu, čistú vodu, lieky, materiály, rekreáciu a dobré životné podmienky.

Vplyvom človeka sa zmenili už tri štvrtiny zemského povrchu a existencia miliónov druhov je preto v ohrození. Súčasný spôsob ochrany prírody nie je dostatočný.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) dnes pri príležitosti Svetového dňa včiel uverejnilo zhrnutie prvého posúdenia stavu ekosystémov v celej EÚ pre tvorcov politík. Správa vypracovaná spoločne s Európskou environmentálnou agentúrou poskytuje vedecky podložené poradenstvo o obnove degradovaných ekosystémov, zlepšovaní monitorovania ich zdravia a vymedzovaní metód na posúdenie ich podmienok.

Rok po spustení stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 sa v správe podporuje úsilie o nasmerovanie európskej biodiverzity na cestu zotavenia. Z posudku vyplýva, že stav všetkých európskych ekosystémov – od lesov po poľnohospodársku pôdu, mestské oblasti, mokrade, rieky, jazerá a moria – je nutné výrazne zlepšiť, aby sa zastavila a zvrátila strata biodiverzity.

Príručka poskytuje vedecké dôkazy pre nadchádzajúci návrh Komisie týkajúci sa cieľov obnovy prírody, ktorý sa má predložiť do konca tohto roka.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.05.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:09