Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Tri školy zo Slovenska získali Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie

Miesto: Bratislava

V piatok 17. septembra si zástupcovia úspešných škôl prebrali symbolickú cenu v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.

EITA je jednou z európskych iniciatív v rámci nového programu Erasmus+ (2021 - 2027), ktorej cieľom je vyzdvihnúť vynikajúce, výnimočné a inovatívne vzdelávacie postupy, ktoré boli implementované v rámci programu Erasmus+, a oceniť tak prácu učiteľov a škôl, ktorých prínos k učiteľskej profesii bol niečím výnimočný. Každoročne sa bude udeľovanie ceny EITA viazať na rôzne tematické priority. Na rok 2021 bola zvolená téma Dištančné/zmiešané vzdelávanie v kontexte výziev, ktoré pre sektor vzdelávania priniesla pandémia Covid-19. EITA je ocenením, ktoré vyzdvihuje vynikajúce vyučovacie postupy implementované v rámci programu Erasmus+, oceňuje inšpiratívnu prácu učiteľov, škôl a ich výnimočný prínos do vzdelávania.

Vynikajúce výsledky v roku 2021 dosiahli tieto slovenské školy:

  • V kategórii 2 – základné vzdelávanie: Základná školu na Wolkerovej ulici 10 v Bardejove za projekt „Spielend neues lernen“, ktorého cieľom bolo motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov za pomoci gamifikácie.
  • V kategórii 3 - stredoškolské všeobecné vzdelávanie: Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová za projekt „Otvorme sa pre svet, My&Vy“, ktorý žiakom umožnil rozšírenie svojich znalostí a zručností, tiež výmenu skúseností v oblasti informatiky a tým podporil ich konštruktívne myslenie.
  • V kategórii 4 -odborné vzdelávanie a príprava: Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline s projektom “PREDICT - Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology”, ktorého zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti učiteľov a žiakov a zahájenie digitálnej transformácie školy.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Viac informácií

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 17.09.2021 06:00
Upravené: 21.09.2021 09:15