Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov rastlín a pôdy

Miesto: Brusel

Komisia včera prijala balík opatrení na udržateľné využívanie kľúčových prírodných zdrojov, ktorý zároveň posilní odolnosť potravinových systémov a poľnohospodárstva EÚ.

Na základe právneho predpisu o monitorovaní pôdy sa EÚ vydá cestou k zabezpečeniu zdravej pôdy do roku 2050, a to vďaka zhromažďovaniu údajov o zdraví pôdy a ich sprístupňovaniu poľnohospodárom a iným pôdohospodárom. Týmto predpisom sa z udržateľného obhospodarovania pôdy stáva norma. Taktiež rieši situácie neprijateľných zdravotných a environmentálnych rizík spôsobených kontamináciou pôdy. Návrhy posilnia inovácie a udržateľnosť, keďže umožnia bezpečné využívanie technického pokroku v oblasti nových genómových techník, a to v snahe podporiť rozvoj plodín odolných voči zmene klímy a obmedzenie používania chemických pesticídov. Zároveň zabezpečia udržateľnejšie, kvalitnejšie a rozmanitejšie osivá a množiteľský a reprodukčný materiál pre rastliny a lesy. Novými opatreniami sa tiež navrhuje obmedzenie potravinového a textilného odpadu, čo prispeje k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a ďalšiemu zníženiu emisií skleníkových plynov z týchto sektorov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov

Návrh týkajúci sa nových genómových techník

Otázky a odpovede týkajúce sa nových genómových techník

Prehľad o nových genómových technikách

Vysvetľujúce video o nových genómových technikách

Návrh týkajúci sa rastlinného množiteľského a lesného reprodukčného materiálu

Otázky a odpovede týkajúce sa rastlinného množiteľského a lesného reprodukčného materiálu

Prehľad o rastlinnom množiteľskom a lesnom reprodukčnom materiáli

Návrh týkajúci sa potravinového odpadu

Otázky a odpovede týkajúce sa potravinového odpadu

Prehľad o potravinovom odpade

Návrh týkajúci sa pôdy

Otázky a odpovede týkajúce sa pôdy

Prehľad o pôde

Návrh týkajúci sa textilného odpadu

Tlačová správa o textilnom odpade

Prehľad o textilnom odpade

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 06.07.2023 06:00
Upravené: 07.07.2023 08:26