Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Únia kapitálových trhov: Európsky parlament podporil zásadné kroky na podporu zamestnanosti a rastu

Miesto: Brusel

Komisia uvítala, že Európsky parlament napokon schválil právne predpisy, ktorými sa položia základné kamene únie kapitálových trhov (CMU).

Prijatím tohto významného počtu návrhov urobil ďalší krok k dokončeniu CMU, ktorá predstavuje jednu z najdôležitejších politických priorít Junckerovej Komisie.

Projekt únie kapitálových trhov je v centre úsilia Komisie o posilnenie rastu v Európe, investícií do inovácie a konkurencieschopnosti EÚ vo svete. Vďaka tomu, že už bolo 11 z 13 návrhov schválených, CMU bude môcť poskytnúť európskym firmám ďalšie zdroje financovania a občanom nové možnosti sporiť na svoju budúcnosť. Tak sa stane skutočnou hnacou silou investícií na jednotnom trhu. CMU investuje do projektov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, čím prispieva k udržateľnému a uhlíkovo neutrálnemu programu EÚ. Silná CMU je potrebná aj na dobudovanie bankovej únie, aby sa posilnila hospodárska a menová únia a medzinárodná úloha eura.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Únia kapitálových trhov umožní spoločnostiam získať viac príležitostí na financovanie na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie a poskytne spotrebiteľom viac možností sporiť na svoju budúcnosť. Alternatívne trhové zdroje financovania sú mimoriadne dôležité pre financovanie inovácie, podnikateľských projektov a startapov, ktoré sú hlavným motorom zamestnanosti. Aj keď projekt bude prínosný pre všetky členské štáty, prostredníctvom podpory súkromného rozdelenia rizika zvlášť posilní hospodársku a menovú úniu.“

Podpredseda zodpovedný za pracovné miesta, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen povedal: „Komisia si splnila záväzok, že do roku 2019 položí základné kamene únie kapitálových trhov. CMU priamo podporuje plnenie záväzku Junckerovej Komisie naštartovať investície, zamestnanosť a rast diverzifikáciou trhového financovania európskych firiem. Položili sme základy CMU a aby ich veľké aj malé podniky, investori a sporitelia mohli naďalej využívať vo svoj prospech, nasledujúca Komisia musí v tomto úsilí pokračovať.“

Všetky prijaté návrhy celkovo prispejú k rozšíreniu cieľov CMU týkajúcich sa inovatívneho financovania a nových investičných príležitostí od miestnej až po európsku úroveň. Každý z nich pokrýva osobitnú oblasť pôsobnosti:

Kolektívne investičné fondy: Vďaka tomuto návrhu sa odstránia regulačné prekážky pre investičné fondy a rozdielne vnútroštátne pravidlá, čo podporí hospodársku súťaž, zjednoduší vnútroúnijnú distribúciu investičných fondov a investorom poskytne širší výber, lepšiu hodnotu a silnejšiu ochranu.

Preskúmanie európskych orgánov dohľadu (ESA): Týmto preskúmaním sa zvýši účinnosť a efektívnosť európskeho systému finančného dohľadu. Jedným z mnohých cieľov reformy je zaručiť, že dohľad nad rizikom prania špinavých peňazí vo finančnom sektore bude iniciatívny a rýchly. Zabezpečí rovnomerné presadzovanie pravidiel v celej EÚ a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) poverí koordinačnou úlohou v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Preskúmanie investičných spoločností: Vďaka týmto prepracovaným právnym predpisom budú mať všetky investičné firmy vyváženejšie pravidlá a lepší dohľad nad kapitálom, likviditou a ďalšími otázkami riadenia rizík, pričom zabezpečia rovnaké podmienky pre veľké a systémové finančné inštitúcie. Zároveň sa posilnia a sprehľadnia pravidlá rovnocennosti pre poskytovanie investičných služieb spoločnosťami z tretích krajín.

Kryté dlhopisy: Vďaka harmonizovanému rámcu EÚ budú tieto právne predpisy podporovať rozvoj finančných nástrojov, ktoré vydávajú banky na financovanie hospodárstva v celej EÚ.

Rastové trhy malých a stredných podnikov (MSP): Schválené pravidlá sa prejavia na lacnejšom a jednoduchšom prístupe MSP k verejným trhom, a to aj vďaka obchodným miestam určeným pre malých emitentov.

Požiadavky na zverejňovanie informácií o udržateľných investíciách: Ako súčasť akčného plánu pre udržateľné financie tieto pravidlá posilnia a zlepšia zverejňovanie „zelených“ informácií výrobcami finančných produktov a finančných poradcov pre konečných investorov.

Nariadenie o infraštruktúre európskych trhov (EMIR) 2.2: Týmito právnymi predpismi sa zabezpečí spoľahlivejší a účinnejší dohľad nad centrálnymi protistranami, ktoré ponúkajú služby do EÚ. V konečnom dôsledku to prispeje k zachovaniu finančnej stability v EÚ.

Nariadenie EMIR – REFIT Táto reforma poskytne jednoduchšie a primeranejšie pravidlá pre mimoburzové deriváty, čo pomôže znížiť náklady a regulačnú záťaž účastníkov trhu bez ohrozenia finančnej stability.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 18.04.2019 06:00
Upravené: 22.05.2019 15:09