Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Uplatňovanie práva EÚ v roku 2020

Miesto: Brusel

Ochrana našich dohodnutých pravidiel a spoločných hodnôt počas pandémie.

Európska komisia dnes prijala výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ, v ktorej monitoruje monitorovala presadzovanie a dodržiavanie práva EÚ v roku 2020.  V správe sa zohľadňuje vplyv pandémie ochorenia COVID-19 a vysvetľuje sa v nej, aké opatrenia Komisia prijala na ochranu práv, slobôd a živobytia ľudí a podnikov v celej Únii.

V roku 2020 Komisia otvorila celkom 903 nových prípadov nesplnenia povinnosti. Ide o 13 % nárast v porovnaní s rokom 2019. Najmenej nových otvorených prípadov nesprávnej transpozície alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ mali v roku 2020 Dánsko (13) , Fínsko, Írsko a Holandsko, zatiaľ čo najväčší počet mali Bulharsko, Taliansko, Malta a Grécko. Celkový prehľad tu.

Účinné presadzovanie práva EÚ je pre európskych občanov dôležité, pretože pomáha zabezpečiť, aby mohli využívať práva a výhody, ktoré im z neho vyplývajú. To bolo ešte dôležitejšie počas pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala nepopierateľný vplyv na uplatňovanie práva EÚ. Mnohé členské štáty napríklad jednostranne zaviedli obmedzenia vývozu liekov, ochranných prostriedkov a iných výrobkov relevantných pre boj s ochorením COVID-19. V náležitých prípadoch Komisia riešila tieto obmedzenia naliehavými postupmi v prípade nesplnenia povinnosti. Okrem toho začala konania o nesplnení povinnosti proti 11 členským štátom za to, že nechránili práva spotrebiteľov, ktorí si kúpili balíky cestovných služieb a po zrušení ich ciest v dôsledku ochorenia COVID-19 nedostali primeranú náhradu. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Výročná správa o uplatňovaní práva EÚ na vnútroštátnej úrovni

Výročná správa o uplatňovaní práva EÚ na vnútroštátnej úrovni

Prehľad o EÚ-28

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:11