Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Usmernenia o vykonávaní pravidiel EÚ ku konaniam o azyle, návratom a presídľovaniu

Miesto: Brusel

Komisia prijala usmernenia týkajúce sa vykonávania príslušných pravidiel EÚ v oblasti konaní o azyle a návrate a presídľovania v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré predstaví členským štátom.

Reaguje tak na ich žiadosť o poskytnutie odporúčaní, ako zabezpečiť kontinuitu konaní a dodržiavanie aspoň základných práv. Usmernenie bolo vypracované s podporou Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi. Obsahuje najmä opatrenia na zaistenie kontinuity a zdravotné opatrenia prijaté na obmedzenie osobného kontaktu medzi azylovými pracovníkmi a žiadateľmi.

EK požaduje umožniť maximálnu flexibilitu pri registrácii a spracúvaní žiadostí, pokiaľ ide o lehoty a dĺžku obdobia potrebného na spracovanie a posúdenie žiadostí. Osobné pohovory sa môžu viesť napríklad na diaľku, prostredníctvom videokonferencií, alebo sa od nich môže v prípade potreby úplne upustiť. Úzka spolupráca medzi členskými štátmi má zásadný význam pre hladké fungovanie dublinského systému. Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby obnovili odovzdávanie žiadateľov ihneď, ako to bude prakticky možné vzhľadom na meniace sa okolnosti. Karanténne a izolačné opatrenia musia byť odôvodnené, primerané a nediskriminačné. Žiadateľom sa musí poskytnúť potrebná zdravotná starostlivosť. Ak nie je možné žiadateľovi o medzinárodnú ochranu odobrať odtlačky prstov z dôvodu opatrení prijatých na účely ochrany verejného zdravia, členské štáty by mali odobrať odtlačky prstov čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín od pominutia týchto zdravotných dôvodov.

Tlačová správa

Usmernenie: konanie o azyle a návrate a presídľovaní

Usmernenie: dočasného obmedzenia ciest do EÚ

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.04.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:56