Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Už 21. novembra 2019 začne platiť dohoda medzi EÚ a Singapurom

Miesto: Brusel

Členské štáty EÚ dnes schválili obchodnú dohodu medzi EÚ a Singapurom. Dohoda tak nadobudne platnosť už 21. novembra.

Singapur je zďaleka najväčším obchodným partnerom EÚ v regióne juhovýchodnej Ázie: celkový objem bilaterálneho obchodu s tovarom predstavuje viac než 53 miliárd eurobchod so službami ďalších 51 miliárd eur. Je tam usadených vyše 10 000 spoločností z EÚ, ktoré Singapur využívajú ako základňu pre celú oblasť Tichomoria. Zároveň doň smeruje najviac európskych investícií v Ázii. Vzájomné investície EÚ a Singapuru v posledných rokoch výrazne vzrástli: celkový objem bilaterálnych investícií dosiahol v roku 2017 výšku 344 miliárd eur.

Na základe tejto obchodnej dohody:

  • Singapur zruší všetky zostávajúce clá na výrobky z EÚ,
  • vzniknú nové príležitosti pre poskytovateľov služieb z EÚ, napríklad z odvetvia telekomunikácií, ekosystémových služieb, inžinierskych služieb, IT a námornej dopravy,
  • vznikne predvídateľnejšie podnikateľské prostredie,
  • zaistí sa aj právna ochrana 190 tradičných európskych potravín a nápojov, známych ako zemepisné označenia. Singapur je už 3. najväčším odbytiskom pre takéto európske špeciality,
  • Singapur sa zaviazal, že okrem ciel odstráni aj ďalšie prekážky brániace obchodu v kľúčových odvetviach (uzná bezpečnostné skúšky EÚ pre automobily a mnohé elektronické spotrebiče, bude akceptovať označenia, ktoré podniky z EÚ používajú pre textilné výrobky).

Obchod Slovenska so Singapúrom:

  •          130 slovenských spoločností vyváža do Singapuru – obchodná dohoda zjednoduší ich vzájomný obchod, ktorý sa stane aj menej nákladným, hodnota slovenského vývozu do Singapuru je 28 mil. EUR
  •          Slovensko do Singapuru vyváža najmä elektroniku, nábytok, železné drôty, obuv a pneumatiky
  •          Singapur je 39. najväčším obchodným partnerom Slovenska mimo EÚ
  •          hodnota obchodného prebytku Slovenska so Singapurom je 11 mil. EUR, hodnota slovenského dovozu zo Singapuru je 17 mil. EUR

EÚ a Singapur uzavreli aj dohodu o ochrane investícií, ktorá môže nadobudnúť platnosť, keď ju v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi ratifikujú všetky členské štáty EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Informačný prehľad: Obchodná dohoda medzi EÚ a Singapurom (Slovensko)  

MEMO: Kľúčové body dohôd o obchode a investíciách medzi EÚ a Singapurom

Tematické prehľady

Mapa spoločností EÚ, ktoré obchodujú so Singapurom

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 08.11.2019 06:00
Upravené: 11.11.2019 10:00