Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

V akej vode sa v Európe i na Slovensku kúpeme?

Miesto: Brusel

Kvalita vody na kúpanie v Európe zostáva vysoká.

ento pozitívny trend je výsledkom viac než 40-ročnej tvrdej práce zanietených odborníkov, vzájomnej spolupráce, uplatňovania smernice EÚ o vode určenej na kúpanie i neustáleho monitorovania lokalít, ktoré pomáha identifikovať oblasti, kde sú potrebné konkrétne kroky.

Výročná správa Európskej environmentálnej agentúry a Európskej komisie o vode na kúpanie uvádza, že v roku 2020 splnilo tie najprísnejšie normy EÚ na „výbornú“ kvalitu vody takmer 83 % európskych lokalít na kúpanie. 

Na Slovensku bolo hodnotených 32 lokalít na kúpanie. 87,5 %  slovenských monitorovaných lokalít je v súlade s normami minimálnej kvality vôd na kúpanie stanovených v smernici, a preto sú klasifikované ako „dostatočné“ alebo lepšie. Výbornú kvalitu preukázalo 18 slovenských lokalít (56,3 %), dobrú kvalitu má 7 lokalít a dostačujúcu majú tri. Žiadna zo slovenských lokalít v roku 2020 nebola hodnotená ako nevyhovujúca („poor quality").

Podrobnosti:
Viac informácií
Správa o vode na kúpanie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 02.06.2021 06:00
Upravené: 03.06.2021 15:42