Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

V Únii začína platiť digitálny COVID preukaz EÚ

Miesto: Brusel

Počínajúc dnešným dňom začína v EÚ platiť nariadenie o digitálnom COVID preukaze.

Znamená to, že občania EÚ a osoby s trvalým pobytom v EÚ budú mať odo dnes možnosť nechať si vystaviť a overiť digitálne COVID preukazy v celej EÚ. COVID preukazy už pred dnešným termínom začalo vydávať 21 členských štátov, ako aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, pričom päť krajín EÚ začína dnes. Cieľom digitálneho COVID preukazu EÚ je uľahčiť bezpečný a voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Všetci Európania majú aj bez preukazu právo na voľný pohyb, ale pre držiteľov preukazu bude cestovanie ľahšie. V rámci nových pravidiel členské štáty nesmú pre držiteľov digitálneho COVID preukazu EÚ zavádzať ďalšie cestovné obmedzenia, pokiaľ takéto opatrenia nie sú potrebné a primerané v záujme ochrany verejného zdravia. Komisia sa okrem toho zaviazala zmobilizovať 100 miliónov eur v rámci nástroja núdzovej podpory na podporu členských štátov pri zabezpečovaní cenovo dostupných testov.

Digitálny COVID preukaz EÚ bude dostupný pre všetkých a bude:

  • zahŕňať očkovanie proti ochoreniu COVID-19, testovanie a prekonanie ochorenia,
  • bezplatné a dostupné vo všetkých jazykoch EÚ,
  • k dispozícii v digitálnom a papierovom formáte,
  • zabezpečené a bude obsahovať digitálne podpísaný kód QR.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Webové sídlo

Prehľad

Otázky a odpovede (aktualizácia)

Nové audiovizuálne materiály

Digitálny COVID preukaz EÚ – videoklip

Re-open EU

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.07.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:10