Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Vakcíny a testovacie súpravy oslobodené od DPH

Miesto: Brusel

Komisia víta prijatie nových dôležitých opatrení, ktoré členským štátom umožnia oslobodiť nemocnice, lekárov a jednotlivcov v EÚ od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupe vakcín proti koronavírusu a testovacích súprav.

Tieto nové pravidlá sa zakladajú na návrhu Komisie z 28. októbra (v rámci oznámenia Komisie o ďalších opatreniach v reakcii na COVID-19) a všetky členské štáty ich prijali jednomyseľne. Cieľom je zabezpečiť jednoduchší a lacnejší prístup k nástrojom na prevenciu, diagnostiku a liečbu COVID-19.

Vďaka týmto opatreniam budú môcť krajiny EÚ zaviesť dočasné oslobodenie od DPH pre vakcíny a testovacie súpravy, ktoré sa predávajú nemocniciam, lekárom a jednotlivcom, ako aj pre úzko súvisiace služby. Momentálne môžu členské štáty uplatňovať znížené, ale nie nulové, sadzby DPH na predaj vakcín, pričom znížené sadzby sa nevzťahujú na testovacie súpravy. Podľa zmenenej smernice budú môcť členské štáty uplatňovať znížené alebo nulové sadzby na vakcíny aj na testovacie súpravy, ak sa tak rozhodnú. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03