Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Verejná konzultácia k novému programu EÚ pre spotrebiteľov

Miesto: Brusel

Európska komisia spustila celoeurópsku otvorenú verejnú konzultáciu k novej európskej spotrebiteľskej politike na nasledujúce obdobie, tzv. nový program pre spotrebiteľov.

Verejná konzultácia poskytne cenné informácie o vytvorení nového programu pre spotrebiteľov, ktorý má Európska komisia v úmysle prijať do konca roku 2020. V rámci neho sa stanovia hlavné priority spotrebiteľskej politiky EÚ na nasledujúce roky. Zameria sa na aktualizáciu spotrebiteľskej politiky EÚ v kľúčových oblastiach: riešenie nových výziev, ktoré prináša digitalizácia, rastúci význam otázok životného prostredia, zvýšená potreba medzinárodnej spolupráce, riadne presadzovanie spotrebiteľských práv a ochrana zraniteľných spotrebiteľov. Zoberie na vedomie i poučenia z koronakrízy a zohľadní jej vplyvy.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa v rámci nového programu pre spotrebiteľov navrhne intenzívnejšia spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ, ako aj s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane spotrebiteľských organizácií a podnikov.

Verejná konzultácia bude prebiehať do 6. októbra 2020.

Verejnú konzultáciu nájdete na tomto odkaze.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.07.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00