Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Verejné konzultácie o ochrane priemyselných dizajnov a zemepisných označení výrobkov v celej EÚ

Miesto: Brusel

Komisia dnes začala dve verejné konzultácie týkajúce sa jej opatrení predstavených v akčnom pláne pre duševné vlastníctvo.

Prvá verejná konzultácia sa týka ochrany priemyselných dizajnov, teda práv, ktoré chránia vzhľad výrobku vyplývajúci z jeho charakteristických znakov, ako je jeho tvar, farby alebo materiály, pred neoprávneným zneužitím. Cieľom verejnej konzultácie je získať názory všetkých, ktorých sa týka ochrana dizajnov v Európe, pokiaľ ide o vybrané otázky. Napríklad, či by sa mali zmeniť pravidlá ochrany náhradných dielov alebo aké sú potenciálne politické možnosti v súvislosti s preskúmaním nariadenia o dizajnoch Spoločenstva (6/2002) a smernice o právnej ochrane dizajnov (98/71/ES).

Druhá verejná konzultácia sa týka ochrany zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov (t. j. remeselných a priemyselných výrobkov) v celej EÚ. Zemepisné označenia sú názvy ako nože Solingen, porcelán Herend, ktoré označujú výrobok ako pochádzajúci zo špecifického miesta, z ktorého vyplývajú jeho osobitné vlastnosti. V prípade takýchto výrobkov má Komisia v úmysle uskutočniť dôkladné posúdenie vplyvu potenciálnych nákladov a prínosov vytvorenia účinného a transparentného systému ochrany zemepisných označení EÚ. Spätnú väzbu získanú v rámci úvodného posúdenia vplyvu dopĺňajú dve komplexné právne a hospodárske štúdie. Cieľom verejnej konzultácie je získať podrobnejšie názory všetkých príslušných zainteresovaných strán na problémy súvisiace okrem iného s existujúcou právnou ochranou zemepisných označení autentických nepoľnohospodárskych výrobkov v rámci vnútorného trhu; na prínosy a riziká opatrení EÚ a na dostupné politické možnosti vrátane kontroly a presadzovania budúceho systému ochrany EÚ takýchto výrobkov. Obe verejné konzultácie budú otvorené do 22. júla 2021.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 03.05.2021 06:00
Upravené: 05.05.2021 16:13