Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Viac ako polovica dospelej populácie v EÚ trpí nadváhou

Miesto: Brusel

Vyplýva to z nedávno zverejneného Európskeho prieskumu zdravia formou rozhovorov.

Prieskum spracovával dáta z roku 2019, podľa ktorých malo normálnu váhu 45% dospelých v EÚ, viac ako polovica z nich (53%) mala nadváhu alebo obezitu (36% nadváha, 17% obézita) a takmer 3% boli podvyživené.  Pre účely prieskumu bol použitý index telesnej hmotnosti (body mass index – BMI menej ako 18.5 = podvýživa; 18.5 - 25 = norma; viac ako 25  =  nadváha; viac ako 30 = obezita).

Čím sme starší, tým viac vážime

Platí pravidlo, že čím staršia populácia, tým väčší výskyt nadváhy alebo obezity. Výnimkou sú len ľudia starší ako 75 rokov. Najvyšší podiel (66%) ľudí s nadváhou či obezitou (BMI viac ako 25) je vo vekovej kategórii 65 – 74 rokov.  Vo veku od 18 do 24 rokov má nadváhu alebo obezitu štvrtina (25%) mladých ľudí v EU.

Vzdelanejší vážia menej

V tejto oblasti je zjavný vzorec → čím vyššie vzdelanie, tým menší podiel ľudí s nadváhou či obezitou. V roku 2019 malo nadváhu 59%  dospelých s nižším vzdelaným,  54% so stredným vzdelaním a 44% s vyšším vzdelaním.  Rovnaký vzorec platí pre obezitu – obéznych bolo 20% dospelých s nižším vzdelaním, 17% so stredným a 11% s vyšším vzdelaním. 

Najmenej ľudí s nadváhou je v Taliansku, najviac v Chorvátsku, Slovensko je nad priemerom EÚ

Najviac obyvateľov s nadváhou bolo v roku 2019 v Chorvátsku a na Malte (65%). Najmenej v Taliansku (46%), Francúzsku (47%) a Luxembursku(48%). Na Slovensku to bolo 59%, pričom Európsky priemer je 53%.  V porovnaní so Slovenskom sú na tom v rámci V4 o jedno percento lepšie v Poľsku a o jedno percento horšie v Česku a Maďarsku.

Muži vážia viac ako ženy

V každom členskom štáte má nadváhu viac mužov ako žien, najväčší rozdiel bol zaznamenaný v Luxembursku (59% mužov vs. 38% žien) a v Česku (70% vs. 51%)

Na Slovensku trpí nadváhou okolo 78% mužov a len niečo viac ako polovica žien (okolo 51%).

Užitočné:

Údaje vyššie pochádzajú z prvých zistení  tretej vlny prieskumu European Health Interview Survey (EHIS) Viac sa dozviete v článku Statistics Explained  a tu:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:11