Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Viac než 100 subjektov sa zaviaže používať do roku 2025 v nových výrobkoch 10 miliónov ton recyklovaných plastov

Miesto: Brusel

Viac ako 100 subjektov z verejného a súkromného sektora zastupujúcich celý hodnotový reťazec plastov dnes podpíše vyhlásenie Aliancie pre plasty v obehovom hospodárstve, ktorým sa majú podporiť dobrovoľné kroky na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu EÚ s recyklovanými plastmi.

Vo vyhlásení sa objasňuje, ako aliancia do roku 2025 dosiahne cieľ zvýšenia objemu recyklovaných plastov, ktoré sa v Európe každý rok použijú na výrobu nových výrobkov, na 10 miliónov ton. Tento cieľ stanovila Európska komisia vo svojej Stratégii pre plasty z roku 2018 v snahe zvýšiť mieru recyklovania plastov v Európe. Vo vyhlásení participujúce subjekty mimo iného aj vyzývajú na prechod k nulovému množstvu plastového odpadu v prírode a nulovému skládkovaniu. Popritom sa vo vyhlásení stanovujú konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa, ako napríklad:

  • zlepšiť dizajn plastových výrobkov tak, aby sa zvýšila ich recyklovateľnosťzväčšil podiel recyklovaných plastov, ktoré obsahujú,
  • identifikovať nevyužitý potenciál, pokiaľ ide o rozsiahlejší zber plastového odpadu, jeho triedenie a recykláciu v celej EÚ, ako aj medzery v investíciách,
  • vypracovať program výskumu a vývoja v oblasti obehového využívania plastov,
  • zaviesť transparentný a spoľahlivý monitorovací systém na sledovanie všetkých tokov plastového odpadu v EÚ.

Vyhlásenie aliancie zostane na webovom sídle Komisie prístupné pre ďalšie subjekty, ktoré by ho v budúcnosti chceli podpísať. Záujmovým združeniam a podnikom sa zároveň adresuje výzva, aby predložili dobrovoľné záväzky týkajúce sa intenzívnejšieho využívania alebo výroby recyklovaných plastov. Ďalšie informácie možno v prípade záujmu získať na adrese: GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Stratégia EÚ pre plasty: tlačová správainformačné prehľady a memo

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.09.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:43