Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Vlna obnovy: zdvojnásobenie miery renovácie budov v záujme zníženia emisií, podpory obnovy a boja proti energetickej chudobe

Miesto: Brusel

Vytvorenie nového Bauhausu je súčasťou stratégie označenej ako „vlna obnovy“, ktorú dnes Európska komisia zverejnila.

Jej cieľom je zlepšiť energetickú hospodárnosť budov, v nasledujúcich desiatich rokoch aspoň zdvojnásobiť mieru obnovy a zabezpečiť, aby renovácie viedli k vyššej energetickej hospodárnosti a efektívnosti využívania zdrojov. Zlepší sa tým kvalita života obyvateľov a používateľov budov, znížia sa emisie skleníkových plynov v Európe, podporí sa digitalizácia a zlepší sa opätovné používanie a recyklácia materiálov. Do roku 2030 by sa mohlo zrenovovať 35 miliónov budov a v stavebníctve by sa mohlo vytvoriť až 160 000 ďalších zelených pracovných miest.

Budovám možno pripísať približne 40 % spotreby energie v EÚ a 36 % emisií skleníkových plynov, ale každoročne sa v záujme zlepšenia energetickej hospodárnosti renovuje len 1 % z nich. Prijatie účinných opatrení má preto zásadný význam z hľadiska dosiahnutia klimatickej neutrality Európy do roku 2050. Keďže takmer 34 miliónov Európanov si nemôže dovoliť vykúriť domov, verejné politiky na podporu energeticky hospodárnych renovácií sú takisto nástrojom boja proti energetickej chudobe, podporujú zdravie a blahobyt ľudí a pomáhajú ľuďom znižovať účty za energiu. Komisia dnes uverejnila aj odporúčanie pre členské štáty týkajúce sa boja proti energetickej chudobe.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Iniciatíva „vlny obnovy“

Príloha a pracovný dokument útvarov Komisie o Iniciatíve „vlny obnovy“

MEMO (otázky a odpovede) o Iniciatíve „vlny obnovy“

Informačný prehľad o Iniciatíve „vlny obnovy“

Informačný prehľad o novom európskom „Bauhause“

Odporúčanie o energetickej chudobe

Príloha a pracovný dokument útvarov Komisie o odporúčaní o energetickej chudobe

Webová stránka Iniciatívy „vlny obnovy“

Webová stránka o energetickej chudobe

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.10.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:02