Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Východné partnerstvo: nové politické ciele na obdobie po roku 2020

Miesto: Brusel

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell dnes predložili návrh dlhodobých politických cieľov Východného partnerstva po roku 2020.

Tieto ciele sa majú zamerať na zvýšenie obchodu a prehĺbenie hospodárskej integrácie s ArménskomAzerbajdžanomBieloruskomGruzínskomMoldavskom a Ukrajinou, na posilnenie demokratických inštitúcií, právneho štátu, odolnosti voči zmene klímy, podporu digitálnej transformácie a podporu spravodlivých a inkluzívnych spoločností.

Návrh, ktorý vychádza z úspechov partnerstva za prvých 10 rokov a načrtáva, ako bude EÚ spolupracovať s partnerskými krajinami pri riešení spoločných výziev a posilňovaní ich odolnosti vzhľadom na súčasné výzvy ako prvoradý politický cieľ po roku 2020. EÚ bude s partnermi spolupracovať na podpore ekologickej transformácie, digitálnej transformácie a dosahovania ekonomík, ktoré slúžia všetkým a poskytnú väčší počet pracovných príležitostí pre mládež a podporia rodovú rovnosť. Návrh by mal byť schválený na samite Východného partnerstva v júni 2020, ktorý udelí mandát na vypracovanie nového súboru hmatateľných výstupov vychádzajúcich zo súčasných 20 cieľov do roku 2020.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Factsheet

Východné partnerstvo

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53