Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Vyhlásenie Európskej komisie a vysokého predstaviteľa k Medzinárodnému dňu vzdelávania

Miesto: Brusel

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Josep Borrell vydali v predvečer Medzinárodného dňa vzdelávania, ktorý pripadá na 24. januára spoločné vyhlásenie.

Prístup k vzdelávaniu patrí medzi základné ľudské práva. Na celom svete však školu nenavštevuje viac než 250 miliónov detí a mladých ľudí a väčšina z tých, ktorí do školy chodia, nezíska základné zručnosti ako čítanie a písanie. Ak sa má do roku 2030 dosiahnuť dostupnosť základného a stredoškolského vzdelávania na celom svete, treba ďalších 44 miliónov kvalifikovaných učiteľov.  EÚ zvýšila svoje vonkajšie investície do vzdelávania a je naďalej pripravená úzko spolupracovať s partnerskými krajinami pri plnení ich záväzkov. Spoločný príspevok inštitúcií EÚ a členských štátov k vzdelávaniu predstavuje celosvetovo viac než polovicu celkovej pomoci, pričom sektor vzdelávania dostáva podporu vo viac než 100 krajinách

V rokoch 2021 – 2027 Európska komisia vyčlení aspoň 10 % rozpočtu v rámci jej medzinárodných partnerstiev s Afrikou, Latinskou Amerikou a Karibikom, Áziou a Tichomorskou oblasťou na vzdelávanie. Ústredným prvkom bude podpora kvalitných učiteľov, zručností potrebných pre život a prácu v 21. storočí, inkluzívnych a spravodlivých vzdelávacích systémov pripravených podporovať digitálnu a zelenú transformáciu, odborného vzdelávania a prípravy vyplývajúcich z príležitostí, ako aj podpora vysokoškolského vzdelávania a mobility. V rámci stratégie Global Gateway majú pre dosiahnutie týchto cieľov zásadný význam iniciatívy ako Regionálna učiteľská iniciatíva pre Afriku a Mobilita mládeže v Afrike a programy ako Erasmus+. 

EÚ je naďalej jedným z lídrov v oblasti medzinárodnej mobilizácie za vzdelávanie v núdzových situáciách: 10 % svojho rozpočtu na humanitárnu pomoc smeruje na vzdelávanie v nestabilných oblastiach a na podporu bezpečného, inkluzívneho a kvalitného vzdelávania pre milióny detí postihnuté humanitárnymi krízami a konfliktmi. Len v roku 2023 presiahla táto podpora sumu 162 miliónov eur

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 23.01.2024 06:00
Upravené: 26.01.2024 09:17