Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Výsledky ôsmeho hodnotenia univerzít

Miesto: Brusel

Organizácia U-Multirank, ktorú iniciovala Európska komisia, zverejnila svoj ôsmy rebríček univerzít.

Posudzovala pritom kvalitu 2000 univerzít z 96 krajín sveta. Z hodnotenia vyplýva, že európske univerzity intenzívnejšie spolupracujú v porovnaní s inými regiónmi, a to najmä v oblasti výkonnosti výučby a učenia, výskumu, výmeny poznatkov a internacionalizácie (mobilita zamestnancov a študentov, spoločné diplomy a publikácie atď.). Univerzity, ktoré spolupracujú s inými inštitúciami, podnikmi a priemyselnými odvetviami, vládami, regionálnymi orgánmi alebo cezhranične, vo všeobecnosti dosahujú lepšie výsledky. Pri hodnotení sa zohľadnilo sedem aspektov: Strategické partnerstvá, medzinárodné spoločné tituly, stáže, medzinárodné spoločné publikácie, spoločné publikácie s priemyselnými partnermi, regionálne spoločné publikácie a spoločné patenty s priemyslom.

Podrobnosti:
U-Multirank

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.09.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:11