Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Výzva EK na vytvorenie inovatívnych partnerstiev medzi regiónmi EÚ

Miesto: Brusel

Európska komisia zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o tematické partnerstvá na vedenie medziregionálnych inovatívnych projektov zameraných na podporu reakčnej schopnosti a oživenia hospodárstva v nadväznosti na pandémiu koronavírusu.

Cieľom tejto výzvy je pomôcť regiónom využiť príležitosti vyplývajúce z krízy, vybudovať si odolnosť a pri oživení najpostihnutejších odvetví, ako je zdravotníctvo a cestovný ruch, vychádzať zo zelenej a digitálnej transformácie. Záujem môžu vyjadriť aj zainteresované strany, ako sú univerzity, výskumné centrá, podnikateľské klastre a malé a stredné podniky, ktoré sú ochotné viesť medziregionálne inovatívne partnerstvá zamerané na uľahčenie komercializácie a rozšírenie medziregionálnych inovatívnych projektov a na stimulovanie podnikateľských investícií.

Medziregionálne partnerstvá sa zamerajú na oblasť liekov alebo zdravotníckych pomôcok určených na boj proti koronavírusu, na obehového hospodárstva v oblasti zdravia, na projekty, ktoré podporujú udržateľný a digitálny cestovný ruch a na rozvoj vodíkových technológií v regiónoch s vysokými emisiami uhlíka. Do konca roka 2021 by každé vybrané partnerstvo malo mať stanovený súbor opatrení na urýchlenie zavádzania inovácií, komercializácie a rozšírenia medziregionálnych investičných projektov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Odkaz na výzvu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.07.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:01