Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Výzva na predkladanie návrhov na rozšírenie systému monitorovania vlastníctva médií na všetky členské štáty

Miesto: Brusel

Európska komisia uverejnila druhú výzvu na predkladanie návrhov pre systém monitorovania vlastníctva médií, projekt spolufinancovaný EÚ.

Táto výzva doplní už prebiehajúci pilotný projekt a poskytne databázu o vlastníctve médií v zostávajúcich 12 členských štátoch, na ktoré sa prvá vlna nevzťahovala. Systém monitorovania vlastníctva médií bude systematicky posudzovať príslušné právne rámce, ako aj riziká pre transparentnosť vlastníctva médií. Takisto bude poukazovať na potenciálne riziká, ktoré môžu mať vplyv na pluralitu médií a poskytne cenné informácie pre lepšie pochopenie spravodajského mediálneho trhu. Tieto informácie budú dostupné každému prostredníctvom interaktívnej online platformy.

Zainteresované konzorciá pôsobiace v oblasti slobody a plurality médií na európskej, regionálnej a miestnej úrovni sa môžu uchádzať o túto výzvu do 15. decembra. K dispozícii sú aj ďalšie informácie o tejto a ďalších výzvach týkajúcich sa oblasti médií, či už prebiehajúcich alebo pripravovaných.

Podrobnosti:

Viac informáci

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 18.10.2021 06:00
Upravené: 21.10.2021 11:17